25/11/2011 | כתבה באתר ynet בקשר לפסק הדין התקדימי המקבל עתירה מנהלית שהוגשה באמצעות משרדנו כנגד עיריית חולון.
קרא עוד22/11/2011 | בית המשפט קבל עתירה מנהלית שהוגשה באמצעות משרדנו ובטל למפרע את החלטת עיריית חולון לשנות את סיווגו של הנכסים שבתתומה כדי להעלות את הארנונה לעסקים.
לפסק הדין המלא09/12/2010 | כתבה באתר LawForums קשר תביעה לייצוגית שהוגשה באמצעות משרדנו כנגד רשת "מגה".
קרא עוד28/10/2010 | כתבה באתר ynet בקשר לעתירה מנהלית שהוגשה באמצעות משרדנו כנגד עיריית חולון.
קרא עוד25/10/2010 | כתבה באתר ynet בקשר לתביעה ייצוגית שהוגשה באמצעות משרדנו בעקבות תקלת המים בבאר שבע.
קרא עוד7/10/2010 | כתבה באתר TheMarker בקשר לתביעה ייצוגית שהוגשה באמצעות משרדנו כנגד חברת "הוט".
קרא עוד19/04/2009 | בית המשפט המחוזי חייב את צביקה פיק לשלם כחצי מיליון ₪
קרא עודהחלטת בית המשפט נגד קופת חולים כללית.
לפסק הדין המלאחיוב חברת הביטוח בתשלום ריבית מיוחדת למבוטחת בגין סירובה לשלם לה נזקי גניבה (טבעת יהלום בשויי 60,000 דולר) בטענה כי לא הופעלו כל המיגונים בדירה.
לפסק הדין המלאחיובים בפיצויים בגין ניהול מו"מ בחוסר תום לב למכירת דירה וחזרת המוכר מהסכמתו למכור את הדירה וזאת למרות שטרם נחתם הסכם בין הצדדים.
לפסק הדין המלאהכרה בפגיעה שארעה בטיול מטעם העבודה כ"תאונת עבודה".
לפסק הדין המלאחיוב מוכרי דירה לשלם לרוכשים את מלוא סכום הפיצוי המוסכם שנקבע בהסכם המכר וזאת בעקבות אי הסדרת חובם אצל מנהל מקרקעי ישראל.
לפסק הדין המלאפיצוי גבוה לקטין אשר נפל במסגרת גן ילדים למרות שנקבע כי לא בטוח כי בכלל נגרמה לקטין נכות בשל הנפילה.
לפסק הדין המלא
חיוב סוכן ביטוח לפצות מבוטח אשר חברת הביטוח דחתה את תביעתו מאחר וסוכן הביטוח לא הסביר למבוטח כראוי את תנאי המיגון על פי הפוליסה ואף ערך פוליסה שאינה מתאימה למבוטח.
לפסק הדין המלא
קבלת ערעור על ועדה של המוסד לביטוח לאומי תוך קביעה כי נפל פגם משפטי בהתנהלותה של הועדה שלא מילאה את כל חלקי הפרוטוקול כראוי. כמו כן נקבע כי על אף שהערעור הוגש באיחור משלא טען זאת המוסד לביטוח לאומי בהזדמנות הראשונה הרי שיש לדחות טענה זו על אף האיחור.
לפסק הדין המלא
הכרה בפגיעה שארעה בטיול מטעם העבודה
לפסק הדין המלא